Welke Coronamaatregelen zijn op mij van toepassing?

Kopie van Kopie van Ontwerp zonder titel


Om jullie een beetje te helpen door de berg maatregelen en de gevolgen hiervan, zet ik er paar op een rijtje voor jullie.

TOZO (tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemer) is een bijstandsuitkering van de gemeente waar je woont.

Van 15 Maart t/m 30 April 2020 deze is zonder verdere vragen of partnertoets uitgekeerd. Na deze datum telt vanaf de TOZO 2 voor de berekening niet alleen jouw eigen weinige inkomen mee maar ook dat van je partner.

Voor de aangifte IB 2020 ontvang je van de gemeente een jaaropgave zowel bij jou (50%) als bij je partner (50%) ook al heeft hij/zij geen TOZO aangevraagd. De gegevens van de jaaropgave worden ingevuld bij Pensioenen en uitkeringen. Controle van de gemeente gebeurt achteraf maar wanneer en hoe weet nog niet iedereen!

TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19) & de opvolger TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) zijn vergoedingen die vallen onder de onbelaste winstbestanddelen in de rubrieken Vrijgestelde winstbestanddelen en Buitengewone baten en lasten.

Versoepeling urencriterium. Voor de zelfstandigenaftrek moet je minimaal 1225 uur per kalenderjaar gewerkt hebben in je onderneming. Nu geldt er tussen 1 maart en 01 oktober 2020 een versoepeling van het urencriterium. Dat wil zeggen dat je in die periode er van uit mag gaan dat je minimaal 24 uur per week hebt gewerkt. (mits je natuurlijk in het verleden ook in aanmerking kwam voor de zelfstandigenaftrek).

Voor meer informatie verwijs ik natuurlijk naar je boekhouder of accountant die je aangiftes verzorgd en naar de site van de Belastingdienst:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/coronavirus/coronavirus


Ineke

Deel online:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Evon praat met Urschi Koetje

Deze keer gaat Gonnie in gesprek met Urschi Koetje. Een heerlijk gesprek over jubilea, stoere keuzes en door het gaatje gaan. Hoe dan!!

Bijeenkomst met Lucinda Douglas

Ruim een jaar geleden ontmoette ik Lucinda Douglas voor een kennismakinggesprek met haar, met als doel mee te schrijven in haar boek Lefwijf 3 Eerlijk